Pienryhmäpäivä 10.2.

PIENRYHMÄSSÄ YHTEYTTÄ IHMISIIN JA JUMALAAN
Koulutus- ja näkypäivä pienryhmätoiminnasta la 10.2. klo 13

Keväällä 2017 tehtyyn seurakuntakyselyyn vastasi 61 ihmistä, joista 51 toivoi, että seurakunnassamme olisi pienryhmiä. 37 vastaajaa ilmoitti, että olisi itse halukas osallistumaan pienryhmään. Tähän tarpeeseen olemme kutsuneet tamperelaisia auttamaan meitä seurakuntana tarkentamaan pienryhmänäkyämme. Vanhimmistomme on aihetta valmistellut jo muutaman vuoden ajan, ja tamperelaisen Petri Yleniuksen kirja Opetuslapseuttaminen (Aikamedia 2011) oli yksi innostaja eteenpäin. Tampereen helluntaiseurakunnan nuorisotyössä aloitettiin solut vuonna 2003.

Vuoteen 2010 mennessä soluja oli 125 ja niissä solulaisia 650. Solut eivät ole Tampereella enää vain nuorten juttu, vaan soluja voi syntyä yhteisen kiinnostuksen kohteen, vanhojen ystävyyssuhteiden tai minkä tahansa muun yhdistävän tekijän ympärille. Seurakunnan tehtävä on tehdä opetuslapsia. Paavali asetti tavoitteeksi, että jokainen ihminen kasvaisi täysi-ikäiseksi Kristuksen tuntemisessa (Kol. 1:28-29). Kasvuun tarvitaan aikaa, rohkaisua, tukea ja opetusta. Pienryhmässä on mahdollisuus rohkaistua toisten uskosta, oppia toisten esimerkistä, tehdä löytöjä Sanasta, rukoilla ja saada rukousvastauksia. Pienryhmässä voi turvallisesti testata ja löytää uusia Jumalan antamia lahjoja. Rohkeasti jakamalla omaa elämää voi auttaa toisia Jeesuksen seuraajiksi ja kasvamaan.

Pienryhmänäkypäivä on tarkoitettu kaikille, myös niille jotka haluaisivat aloittaa
pienryhmän tai olla jäsenenä ryhmässä. Näkypäivän jälkeen järjestämme muutaman
illan otsikolla ”Miten aloitan pienryhmän Riihimäen helluntaiseurakunnassa?”

Pienryhmäsuunnittelutiimin puolesta
Minna M.